20 Μαρτίου 2013

Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος "Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε." και ματαίωση του μαθήματος της Τετάρτης 20 Μαρτίου

Σύμφωνα με απόφαση της διδάσκουσας, η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν τις παραδόσεις, η διδασκαλία του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής "Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε." θα διεξάγεται στο εξής  μόνο κάθε Τετάρτη και ώρα 13.00 - 15.00, ενώ οι παραδόσεις της Δευτέρας θα λαμβάνουν χώρα μόνον όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ύλης του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! --> Όλως εκτάκτως, το μάθημα της Τετάρτης 20 Μαρτίου ματαιώνεται, λόγω της συμμετοχής της διδάσκουσας σε νομική εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο ζήτημα της νομικής ένωσης μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου