5 Μαρτίου 2013

Μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus από φοιτητές που ΔΕΝ έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 10 μαθήματα


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, καλούνται – κατ’ εξαίρεση - μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013, όσοι φοιτητές επιθυμούν να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα ERASMUS, ενώ δεν πληρούν την βασική προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα που απαιτείται μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2011-2012.

Οι φοιτητές αυτοί θα καταλάβουν τις προσφερόμενες τελικές κενές θέσεις, σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, που θα απομείνουν, αφού προηγηθεί η επιλογή των φοιτητών που έχουν κάνει ήδη αίτηση και  πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν ήδη αναφερθεί εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου