29 Ιανουαρίου 2013

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων Εξεταστικής Ιανουαρίου 2013

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2013. Σε ορισμένα από αυτά τα μαθήματα, η προφορική εξέταση είναι προαιρετική. Ακριβώς από κάτω παρατίθενται ένα προς ένα τα μαθήματα μαζί με τις ανακοινωμένες ημερομηνίες προφορικής εξέτασής τους ή άλλες σχετικές πληροφορίες:

1) Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως: οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 στο Σπουδαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Σίνα 14).

2) Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: η δήλωση συμμετοχής στην προφορική εξέταση θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 (ώρα 9:00 - 14.00).

3α) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Α-Δ): οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 28, 29 και 31 Φεβρουαρίου στο γραφείο του Καθηγητή Α. Δημητρόπουλου  (Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος), σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του καταλόγου ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον...


...πίνακα ανακοινώσεων  του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33,  5ος όροφος. (Δημητρόπουλος - Παπαϊωάννου)

3β) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Ε-Κ): οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στον 5ο όροφο του κτηρίου της οδού Ιπποκράτους 33 κατά τις ημέρες 4 - 7 Φεβρουαρίου 2013. Ο αλφαβητικός κατάλογος των υποψηφίων ανά ημέρα εξέτασης έχει ως εξής. (Στράγγα - Λαζαράτος)

3γ) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Λ-Ξ): οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ιπποκράτους 33 – 5ος όροφ.) κατά τις ημέρες 4 - 6 Φεβρουαρίου 2013. (Γεραπετρίτης - Γιαννακόπουλος)

3δ) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Ο-Σ):  οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες 11, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2013 σε αίθουσα του 5ου ορόφου του Σπουδαστηρίου. Η αλφαβητική κατανομή των υποψηφίων ανά ημέρα εξέτασης έχει ως εξής.(ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρατηρείται προφανής απόκλιση της νεότερης ανακοίνωσης εν σχέσει με τις αρχικώς ανακοινωθείσες ημερομηνίες εξέτασης). Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν την ημέρα εξέτασης τους στον ειδικό πίνακα συμμετοχής το αργότερο έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, ώρα 9.30 - 14.30 στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου. (Αντωνίου - Κονδύλης)

4) Εμπράγματο Δίκαιο (Κλιμάκιο Ν-Ω): η δήλωση συμμετοχής στην προφορική εξέταση θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τομέα Α' Ιδιωτικού (Ιπποκράτους 33 2ος όροφος) το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2013 - η εξέταση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στον 4ο όροφο του επί της οδού Ιπποκράτους 33 κτηρίου.

5) Συνταγματικό Δίκαιο (Κλιμάκιο Λ-Ν + Σ): οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες 22, 23 και 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9.00 στο γραφείο του Καθηγητή κ.Ανδρέα Δημητρόπουλου στον 5ο όροφο του επί της οδού Ιπποκράτους 33 κτηρίου.

6) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών: η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος), την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 2.30 μ.μ. Για τους φοιτητές που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου παρουσίασαν θεματική του μαθήματος ή κατέθεσαν γραπτή εργασία έχει προβλεφθεί ειδική προεξέταση.

7) Ναυτικό Δίκαιο:η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση θα πρέπει να υποβληθεί στο Σπουδαστήριο του Εμπορικού το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 - οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες 24 και 31 Ιανουαρίου και 4, 5, 12 και 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14.00 στο γραφείο 9 του 6ου ορόφου του επί της οδού Ιπποκράτους 33 κτηρίου. Οι εξάδες των υποψηφίων ανά ημέρα εξέτασης έχει ως εξής.

8) Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας: η εξέταση θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17.00 στο γραφείο του Λέκτορος κ. Ι. Ανδρουλάκη (Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο 2).

9) Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας: η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013, ώρα  14.30 στο γραφείο της Επίκουρης Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33 στον 5ο όροφο (γρ. 10).

10) Τραπεζικό Δίκαιο: η εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 14.00, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γρ. 6.

11) Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής: οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο γραφείο της Αναπληρώτριας  Καθηγήτριας  κ. Ε. Διβάνη (Ακαδημίας 45 - 4ος όρ.) την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13.00.

12) Ασφαλιστικό Δίκαιο: οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Σπουδαστήριο (οδός Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος γραφείο 6) την 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.

13) Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων: η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Πέμπτη  31  Ιανουαρίου 2013  και ώρα  13:30  στο γραφείο του  Λέκτορος κ.  Ε. Παπαθανασόπουλου (Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γρ.2).

14) Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο: η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 στις 14.00 στο γραφείο της Καθηγήτριας κας Τζ. Ηλιοπούλου – Στράγγα, Ιπποκράτους 33 5ος όροφος.

15) Γενική Πολιτειολογία: οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15.00  σε αίθουσα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου Ιπποκράτους 33 5ος όροφος.

16) Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών:  οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14.00, στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Κ. Χριστακάκου, Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος, γραφ. 4.

17) Δίκαιο Αλλοδαπών: οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 31. 01. 2013 και ώρα 14.30, στο Σπουδαστήριο Ιδιωτικού Διεθνούς & Συγκριτικού Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 2ος ορ., γραφείο 9).

18α) Πολιτική Δικονομία Ι: οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 28 και στις 29 Ιανουαρίου 2013 στο Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας (Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος). Αν υφίσταται αντικειμενικό κώλυμα συμμετοχής στις εξετάσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, η συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17.00. Προς τούτο θα πρέπει να υπάρξει αίτημα με επίκληση του λόγου στην γραμματεία του Σπουδαστηρίου της Πολιτικής Δικονομίας (κ. Κουφοστάθη) μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.

18β) Πολιτική Δικονομία ΙΙ: οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2013 στο Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας (Ιπποκράτους 33, 3 όροφος). Αν υφίσταται αντικειμενικό κώλυμα συμμετοχής στις εξετάσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, η συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13.00. Προς τούτο θα πρέπει να υπάρξει αίτημα με επίκληση του λόγου στην γραμματεία του Σπουδαστηρίου της Πολιτικής Δικονομίας (κ. Κουφοστάθη) μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.

18γ) Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας: οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11, 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2013 στο Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας (Ιπποκράτους 33, 3 όροφος). Αν υφίσταται αντικειμενικό κώλυμα συμμετοχής στις εξετάσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, η συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13.00. Προς τούτο θα πρέπει να υπάρξει αίτημα με επίκληση του λόγου στην γραμματεία του Σπουδαστηρίου της Πολιτικής Δικονομίας (κ. Κουφοστάθη) μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.


19) Νομική Ισότητα των Φύλων: η εξέταση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κυρίας Θεοδώρας Αντωνίου, στην οδό Ιπποκράτους 33 στο γ' όροφο γραφείο 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου