2 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο (Φεβρουάριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του μαθήματος στο e-class, η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2015 είναι η εξής:

Από το εγχειρίδιο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου, Αστυνομικό Δίκαιο: Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Έννοια-Περιεχόμενο-Όρια, εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 2006:
σελ: 91-97, 118-144, 147-166, 183-208, 259-275, 491-503, 513-672

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου