15 Δεκεμβρίου 2012

Εργασίες στην Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου- 2012-13

Στον παρακάτω σύνδεσμο που δημοσιεύτηκε στο site της Γραμματείας μπορείτε να βρείτε:

  • τα προσφερόμενα θέματα εργασιών στο μάθημα της Εισαγωγής στην Επιστήμη του Δικαίου και 
  • τη βασική βιβλιογραφία σε σχέση με τις προσφερόμενες θεματικές

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν το θέμα της εργασίας που επιθυμούν να εκπονήσουν μέχρι τις 19.12.2012 με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον διδάσκοντα του κλιμακίου τους (Α-Λ: pvassil@law.uoa.gr - Επ. Καθηγητής Φίλιππος Βασιλόγιαννης -  και Μ-Ω: vvoutsak@law.uoa.gr - Επ. Καθηγητής Βασίλης Βουτσάκης).

Οι εργασίες αποστέλλονται σε ηλεκτρονικό αρχείο στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις μέχρι τις 14.1.2013.

Οι φοιτητές του μεν κλιμακίου Α-Λ που προτίθενται να κάνουν εργασία καλούνται σε συνάντηση με τον κ. Φίλιππο Βασιλόγιαννη την Πέμπτη 13.12.2012, 14.30-15.30, στο Σπουδαστήριο της Φιλοσοφίας του Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος), του δε κλιμακίου Μ-Ω με τον κ. Βασίλη Βουτσάκη την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο, αλλά στις 13.15-14.15, γιά να συζητήσουν κάθε σχετικό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου