9 Οκτωβρίου 2012

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στη Βουλή των Ελλήνων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τομέα Δημοσίου Δίκαιου:
Εντός του έτους 2013 υπάρχει  δυνατότητα να ασκηθούν στη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου πέντε έως επτά φοιτητές του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα  συνοδευμένο από επίσημη βαθμολογία στα μαθήματα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και, εφόσον ευρίσκονται μόνο στο Ε΄ εξάμηνο των σπουδών τους και έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο Κοινοβουλευτικό Δίκαιο.

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου Ιπποκράτους 33 5ος όροφος γρ. 2 ώρες 9.30-14.30 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της βαθμολογίας τους στα μαθήματα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου: Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο σύνολο των τριών μαθημάτων προηγείται ο βαθμός στο Κοινοβουλευτικό Δίκαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου