26 Ιουνίου 2012

Εξεταστέα Ύλη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Επιτρεπτή η Χρήση ΣΕΕ και ΣΛΕΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών:

Η διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος συνίσταται στο περιεχόμενο των δύο εναλλακτικά προτεινομένων συγγραμμάτων για το μάθημα, πλην του κεφαλαίου περί αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος κράτους μέλους.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα επιτρέπεται η χρήση των κειμένων των Συνθηκών (ΣΕΕ και ΣΛΕΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου