26 Ιουνίου 2012

Τρία Πρακτικά του Καθηγητή Χ. Μυλωνόπουλου μαζί με τις Ενδεικτικές τους Απαντήσεις

Της Γεωργίας Ρούμελη

Στη σημείωση αυτή παρατίθενται 3 πρακτικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν και επιλύθηκαν στο αμφιθέατρο από τον καθηγητή Χ. Μυλωνόπουλο στις 22 Ιουνίου 2012. Κάτω από το κάθε πρακτικό έχω παραθέσει μια ενδεικτική απάντηση, με βάση τα βασικά σημεία στα οποία στήριξε τις απαντήσεις του ο καθηγητής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο:

Ο Α παρακινεί τον Β να πυροβολήσει σε παρακείμενο θάμνο λέγοντας του ότι υπάρχει λαγός ενώ ήξερε ότι βρίσκεται ο Γ. Ο Β πείθεται και πυροβολεί και σκοτώνει τον Γ. Ποιο το αξιόποινο του Α και του Β;

Απάντηση

Τίθεται θέμα συμμετοχικής δράσης. Ο Β τελεί σε πραγματική πλάνη ΠΚ 30 κι αποκλείεται το εκ δόλου τετελεσμένο έγκλημα. Άρα θα τιμωρηθεί για...


...ανθρωποκτονία εξ αμελείας ΠΚ 302. Όσον αφορά τον Α, υπάρχουν 2 απόψεις περί της τιμωρίας του:

α) Θα τιμωρηθεί ως ηθικός αυτουργός ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Όσοι υποστηρίζουν αυτήν την άποψη θεωρούν ότι η ηθική αυτουργία είναι εφικτή και σε μια μη δόλια αυτουργική πράξη. Με άλλα λόγια, νοείται ηθική αυτουργία ακόμα και όταν η αυτουργική αξιόποινη πράξη τελέστηκε εξ αμελείας. Η άποψη αυτή όμως είναι λανθασμένη. 

β) Δογματικά συνεπέστερο είναι να δεχθούμε ότι ο δόλος θεμελιώνει το άδικο οπότε ο Β θα τιμωρηθεί για έμμεση αυτουργία σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο:

Στο ίδιο παράδειγμα με τα ίδια δεδομένα απλά ο Β όταν πυροβολεί αστοχεί. 

Απάντηση

O B δεν θα τιμωρηθεί για τίποτα. Δεν έχει δόλο. Ο Α θα τιμωρηθεί για έμμεση αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο:

Οι A και Β αποφασίζουν μαζί να σκοτώσουν τον Γ. Ρίχνει ο καθένας από 2 σφαίρες και τελικά τον πετυχαίνει μόνο ο Α και τον σκοτώνει. Αξιόποινο Α και Β.

Απάντηση:

Έχουμε συμμετοχική δράση και συναπόφαση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταλογίζεται ομοίως η πράξη και στους 2! Καθένας τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης. Τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και για τους 2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στην υπαναχώρηση για να ωφεληθούν θα πρέπει να υπαναχωρήσουν όλοι. Επομένως, αν υπαναχωρήσει μόνο ο ένας δεν θα ωφεληθεί. Θα είναι συναυτουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου