11 Ιουνίου 2012

Ώρες Ακρόασης και Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών ΔΕΠ Τομέα Ποινικού Δικαίου


ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
Μελών Δ.Ε.Π. Τομέα Ποινικού Δικαίου
τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 2021


*Όσο διαρκούν τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας οι ώρες ακρόασης θα λαμβάνουν χώρα μέσω της πλατφόρμας Webex. Οι διευθύνσεις παραμένουν στην ανάρτηση για μελλοντική μόνο χρήση.


 • Γραμματειακή υποστήριξη:  Kων/να  Τζιβάρα (e-mail: ktzibara@law.uoa.gr), Ακαδημίας  45- Ημιώροφος, τηλ.γραφ: 210 368 8668  

 • Καθηγητές:

Χρίστος Μυλωνόπουλος
Εαρινό εξάμηνο 2021:  (Γρ. 3, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 21003611337, chrimyl1@otenet.gr


Ηλίας Αναγνωστόπουλος
Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή επικοινωνία, μέσω πλατφόρμας  webex, κάθε Τετάρτη 18.00-19.00 (Γρ. 3, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 210 7292010)*, ianagnostopoulos@iag.gr, elanagn@uoa.gr

  • Αναπληρωτές Καθηγητές:
  Δημήτριος Κιούπης
  Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε          Τρίτη 15:30-16:30,  κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:   dikioup@law.uoa.gr (Γρ. 6, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)* τηλ. 210 3688667


  • Επίκουροι Καθηγητές/Καθηγήτριες:

  Ιωάννης Ανδρουλάκης
  Εαρινό εξάμηνο 2021:  Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε  Πέμπτη 17. 00-18.00, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  iandroulakis@law.uoa.gr (Γρ. 3, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 2106451878

  Νίκος Λίβος
  Εαρινό εξάμηνο 2021:  Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε Τρίτη 15:30-17: 00,  κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  nlivos@law.uoa.gr (Γρ.1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 210-3688604, nikos.livos@gmail.com και nlivos@law.uoa.gr

  Γεώργιος Γιαννούλης
  Εαρινό εξάμηνο 2021:Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε  Τετάρτη  18. 00-19.00, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  ggiannoulis@law.uoa.gr (Γρ. 4, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος)*
  Αλέξανδρος Δημάκης
  Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε  Πέμπτη  18. 00-19.00, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  aldimakis@dimakis.gr (Γρ. 1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 210-3688604
    Νικόλαος Δημητράτος
    Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε  Δευτέρα  16. 00-17.00, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  ndimit@law.uoa.gr (Γρ. 3, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ.  210-8250651

    Αθανασία Διονυσοπούλου
    Εαρινό εξάμηνο 2021: (Γρ. 1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*  adionisop@law.uoa.gr

    Μαρία Κρανιδιώτη
    Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας  webex, κάθε Τρίτη 15:00-16: 00,  κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  mkranid@law.uoa.gr,  (Γρ. 8, Ορ. 4ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 2103688625

    Άγκυ Λιούρδη
    Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω Skype, κάθε Τετάρτη 19:30-20:30,  κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  aggy.liourdi@gmail.com, (Γρ. 4, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 
    210-368 8274

    Αντωνία-Ιόλη Τζανεττάκη
    Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε  Πέμπτη  14.30-15.30, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  t.tzan@yahoo.gr  (Γρ. 5, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 210 3688619
    Αριστομένης Τζανεττής
    Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε Τετάρτη 16.00-17: 00, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  artzanetis@law.uoa.gr (Γρ.6, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 2103688609, artzannetis@tzannetislaw.gr

    Γεώργιος Τριανταφύλλου
    Εαρινό εξάμηνο 2021: Διαδικτυακή  επικοινωνία  μέσω πλατφόρμας webex, κάθε  Παρασκευή 18.00-19: 00, κατόπιν  αποστολής   e-mail  στη  δ/νση:  triantafyllou@gtriantafyllou.gr (Γρ.6, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45)*, τηλ. 2108847747, getrianlaw@otenet.gr    Η αντίστοιχη ανακοίνωση του Τομέα εδώ. Όπου υπάρχουν παρεκκλίσεις από την ανακοίνωση προέρχονται από μετέπειτα ανακοίνωση. 

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου