11 Ιουνίου 2012

Ώρες Ακρόασης και Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών ΔΕΠ Τομέα Ποινικού Δικαίου


ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
Μελών Δ.Ε.Π. Τομέα Ποινικού Δικαίου
τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2020
*Καλείσθε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Τομέα στον αριθμό 210 368 8603  για να επιβεβαιώνετε τις ώρες ακρόασης, έναντι περιπτώσεων πιθανής αναβολής. 

 • Καθηγητές:

Χρίστος Μυλωνόπουλος
Εαρινό εξάμηνο 2020: Τρίτη 18:00- 18:45, Γρ. 3, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 21003611337, chrimyl1@otenet.gr


Ηλίας Αναγνωστόπουλος
Εαρινό εξάμηνο 2020:  Δευτέρα 15:00 - 16:00,  Γρ. 3, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 210 7292010, ianagnostopoulos@iag.gr, elanagn@uoa.gr

  • Αναπληρωτές Καθηγητές:
  Δημήτριος Κιούπης
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Παρασκευή 15:00-16:00, Γρ. 6, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 210 3688667, Dimitris.Kioupis@law.uoa.gr


  • Επίκουροι Καθηγητές/Καθηγήτριες:

  Ιωάννης Ανδρουλάκης
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Δευτέρα 18:00, Γρ. 3, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 2106451878, iandroulakis@law.uoa.gr

  Νίκος Λίβος
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Τρίτη 18:00 - 19:00, Γρ.1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 210-3688604, nikos.livos@gmail.com και nlivos@law.uoa.gr

  Μαρία Κρανιδιώτη
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Τρίτη 15:00 - 16:00, Γρ. 8, Ορ. 4ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 
  210 -3688625, mkranid@law.uoa.gr

  Αντωνία-Ιόλη Τζανεττάκη
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Πέμπτη 14.00 - 15.00, Γρ. 5, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 210 3688619, t.tzan@yahoo.gr

  Γεώργιος Τριανταφύλλου
  Εαρινό εξάμηνο 2020:: Παρασκευή 16:00 - 17:00, Γρ.6, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 
  2108847747, getrianlaw@otenet.gr

  Αριστομένης Τζανεττής
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Τετάρτη 18:00 - 19:00. Γρ.6, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 2103688609, artzannetis@tzannetislaw.gr, artzanetis@law.uoa.gr

  Αλέξανδρος Δημάκης
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Δευτέρα 18:00 - 19:00, Γρ. 1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 210-3688604, aldimakis@dimakis.gr

  Άγκυ Λιούρδη
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Τετάρτη 16:00-17:00, Γρ. 4, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 
  210-368 8274, aggy.liourdi@gmail.com

  Νικόλαος Δημητράτος
  Εαρινό εξάμηνο 2020: Σε εκπαιδευτική άδεια, Γρ. 3, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, τηλ. 
  210-8250651, ndimit@law.uoa.gr

    Αθανασία Διονυσοπούλου
    Εαρινό εξάμηνο 2020: Δευτέρα 15.00 - 16.00, Γρ. 1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45


    Γεώργιος Γιαννούλης
    Εαρινό εξάμηνο 2020: Πέμπτη 14:15-15:15, Γρ. 4, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος
    • Λέκτορες:

    Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος
    Χειμερινό εξάμηνο 2015 - 2016: Τετάρτη 13.15 - 14.15, Γρ. 2, Ορ. 3ος, Ακαδημίας 45, spap06@yahoo.gr

    • Ειδ. Επιστήμονες:
    Δημήτριος Βούλγαρης
    Εαρινό εξάμηνο 2020:  Τετάρτη 18:00-19:00 για το μάθημα "Οικονομικό ποινικό δίκαιο και εγκλήματα διαφθοράς" και 19.00-20.00 για το μάθημα "Σεμινάριο ποινικού δικαίου", στο γραφείο των Επικ. Καθηγητών κ. Νικόλαου Λίβου και κ. Αλέξανδρου Δημάκη, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γρ.Νο1

    Φωτεινή Μηλιώνη
    Χειμερινό εξάμηνο 2015 - 2016: Γρ. 2, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, fmilioni@law.uoa.gr

    Βασίλειος Πετρόπουλος  
    Χειμερινό εξάμηνο 2015 - 2016: Γρ. 1, Ορ. 2ος, Ακαδημίας 45, vaspetropoulos@gmail.com

    Η αντίστοιχη ανακοίνωση του Τομέα εδώ. Όπου υπάρχουν παρεκκλίσεις από την ανακοίνωση προέρχονται από μετέπειτα ανακοίνωση. 

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου