31 Μαΐου 2012

Εξεταστέα Ύλη στις Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Φεβρουάριος 2013)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, η εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 είναι η εξής:

1) ΣΚΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
α)  Εμμ. Ρούκουνα: «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010

β) Αγγ. Γιόκαρη: «Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του
                               διεθνούς  δικαίου», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θεωρητικές αναπτύξεις και δικαστικές αποφάσεις στις σελίδες : 6-11, 14-21, 24-29, 38-45, 50-55, 92-98, 105-123, 130-162, 173-200.
 
2) ΣΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 Β. Χριστιανού, Μ. Κουσκουνά, Ρ.-Ε. Παπαδοπ...


...ούλου, Μ. Περάκη : «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία»,  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011 – σελ. 131 – 184.  (Βλ. και την ιστοσελίδα του e-class (http://eclass.uoa.gr) στο μάθημα: «Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου – Σκέλος Ευρωπαϊκού».


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οποιαδήποτε κείμενα ή αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τομέα Διεθνών Σπουδών (http://international.law.uoa.gr) για το σκέλος του ευρωπαϊκού δικαίου δεν ισχύουν πια και δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου