10 Μαρτίου 2012

Εξεταστέα Ύλη, Διάγραμμα Παραδόσεων, Βιβλιογραφία και Θέματα Εργασιών στη Μεθοδολογία του Δικαίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραματείας της Νομικής σχετικά με το μάθημα της Μεθοδολογίας του Δικαίου, η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο του 2012 θα περιλαμβάνει:

  1. Γιά όσους έχουν επιλέξει το εγχειρίδιο του Καθηγητή κ. Σούρλα: οι σελίδες 35 - 116 από το βιβλίο του Θεμελιώδη ζητήματα της μεθοδολογίας του δικαίου και οι σελίδες 103 - 240 (πλην της παρ. 24 [σελίδες 223 - 234]) από το βιβλίο του Justiatqueinjustiscientia: Μιά εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου

  2. Γιά όσους έχουν επιλέξει το εγχειρίδιο του Καθηγητή κ. Παπανικολάου: οι σελίδες 1 - 298 από το βιβλίο του Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου

  3. Γιά όσους έχουν επιλέξει το εγχειρίδιο του Καθηγητή κ. Σταμάτη: ολόκληρο το βιβλίο του Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται επίσης το διάγραμμα παραδόσεων της μεθοδολογίας δικαίου, η σχετική βιβλιογραφία και τα προτεινόμενα θέματα εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου