10 Μαρτίου 2012

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο ΜΜΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραματείας της Σχολής, η εξεταστέα ύλη στο μάθημα του Δικαίου των ΜΜΕ για τις εξετάσεις του Φεβρουαρίου είναι η ακόλουθη.

Εξεταστέα Ύλη:
 
(Για το τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου:)
 
Από το βιβλίο του καθηγητή  Ι. Καράκωστα "Δίκαιο των ΜΜΕ" (2005), σελ. 182-369.

(Για το τμήμα του Δημοσίου Δικαίου:)
 
1) Από το βιβλίο του καθηγητή...

...Π. Δαγτόγλου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, τα κεφάλαια Ελευθερία του Τύπου και Συνταγματικές εγγυήσεις της  ραδιοτηλεοράσεως.

2) Από το βιβλίο του καθηγητή Ι. Καράκωστα Το Δίκαιο των ΜΜΕ, τις σελίδες 57-175.

3) Από τη Συλλογή Νομοθεσίας των Ι. Καράκωστα-Α.Τσεβά, τους νόμους στους οποίους αναφέρονται οι αναπτύξεις που περιέχονται στις σελίδες της εξεταστέας ύλης υπό 1) και 2), καθώς και το ν. 3592/2007 « Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 161/19.7.2007).

(Για το τμήμα του Διεθνούς Δικαίου:)
 
Το βιβλίο του καθηγητή Αγγ. Γιόκαρη «Θεσμικό καθεστώς ραδιοτηλεπικοινωνιών - δορυφορικής τηλεόρασης», Αθήνα 1996.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου