22 Φεβρουαρίου 2012

Διάγραμμα Ύλης στο Ειδικό Ποινικό Δίκαιο (Κλιμάκιο Α-Κ)

Το παρακάτω διάγραμμα ύλης μοιράστηκε σε ένα από τα πρώτα μαθήματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου κατά το τρέχον εξάμηνο. Αγνοούμε αν αποτελεί συγχρόνως και την εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Διάγραμμα Ύλης Ειδικού Ποινικού Δικαίου
Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012
Κλιμάκιο Α-Κ

Καθηγητής Λ. Κοτσαλής
Λέκτωρ Αλ. Δημάκης
Λέκτωρ Τ. Διονυσοπούλου

I. Εγκλήματα κατά της ζωής
1. Το έννομο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και η έκταση της ποινικής του προστασίας
2. Η συμμετοχή σε αυτοκτονία
3. Η ανθρωποκτονία...

...με πρόθεση
4. Η ανθρωποκτονία με συναίνεση
5. Η παιδοκτονία
6. Η ανθρωποκτονία από αμέλεια
7. Η έκθεση
8. Η παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής
9. Η εν γενέσει ανθρώπινη ζωή και τα όριά της
10. Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
11. Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης

II. Εγκλήματα κατά της υγείας: Οι σωματικές βλάβες
1. Η γενική προβληματική των εγκλημάτων κατά της υγείας
2. Η ποινική εκτίμηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων
3. Η απλή σωματική βλάβη
4. Επικίνδυνη σωματική βλάβη
5. Βαριά σωματική βλάβη
6. Θανατηφόρα βλάβη
7. Σωματική βλάβη από αμέλεια
8. Συμπλοκή
9. Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ.

III. Εγκλήματα κατά της τιμής
1. Η οντολογική και η αξιολογική πλευρά του εννόμου αγαθού της τιμής
2. Κοινά χαρακτηριστικά των προσβολών της τιμής
3. Δυσφήμηση (απλή και συκοφαντική)
4. Εξύβριση
5. Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας
6. Προσβολή της μνήμης νεκρού
7. Δικαιολογημένες προσβολές της τιμής

IV. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
1. Η έννοια της ιδιοκτησίας στον Ποινικό Κώδικα
2. Κλοπή (άρ. 372-374, 377, 378 ΠΚ)
3. Κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου (άρ. 374Α ΠΚ)
4. Υπεξαίρεση (άρ. 375, 377, 378 ΠΚ)
5. Έμπρακτη μετάνοια και απαλλαγή από ποινή (άρ. 384 ΠΚ)
6. Ληστεία (άρ. 380 ΠΚ)

V. Εγκλήματα κατά της περιουσίας
1. Η έννοια της περιουσίας στον Ποινικό Κώδικα
2. Εκβίαση
3. Απάτη

VI. Εγκλήματα περί τα υπομνήματα
1. Η έννοια του εγγράφου
2. Πλαστογραφία (άρ. 216 ΠΚ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου